Liên hệ


NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ TÌNH NGUYỆN TỈNH BẮC GIANG

Địa chỉ: Tầng 8, Nhà B, Trụ sở liên cơ quan tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0204)3.851.079

Email: btnncd_td@bacgiang.gov.vn

Tên đầy đủ*:
Email*:
Số điện thoại*:
Số fax
Tên công ty
Tiêu đề*:
Nội dung*:
Mã bảo vệ*: